skip to Main Content

NAJMODERNIJI POLIGON

NA

OVIM PROSTORIMA

SVE VRSTE PREPREKA

I

ZVUČNI EFEKTI

RAZLIČITE VRSTE IGARA:

POLIGON ZA VEŽBE SA POKRETNIM METAMA

TAKMIČENJE U PRECIZNOSTI I BRZINI GAĐANJA META

TAKMIČENJE U PRECIZNOSTI I BRZINI GAĐANJA META

AIRSOFT SHOP SA SVOM PRATEĆOM OPREMOM:

REPLIKE

MASKE

ODEĆA

MUNICIJA

ZAŠTITA

Back To Top